För vuxen- och yrkesutbildning

För organisationer som arbetar med yrkes- eller vuxenutbildning tillhandahåller jag följande tjänster:

  • Kartläggning och bedömning av individers förmågor
  • Ge pedagogiskt studiestöd
  • Genomföra arbets- och studieplatsanpassningar
  • Utprovning av kompensatoriska hjälpmedel, ge användarutbildning samt handleda individer utifrån deras specifika behov mot arbete och studier.
  • Språkpedagogiska utredningar/ dyslexi samt utredningar kring matematiksvårigheter/dyskalkyli
  • Ger särskilt stöd till individer i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och matematiksvårigheter/dyskalkyli
  • Stöd till studerande med neuropsykiatrisk diagnos eller som av andra skäl behöver specialpedagogiskt stöd.