Välkommen till Angbrant Consulting AB

Jag är Specialpedagog med lång erfarenhet av handledning i undervisningen av elever i  särskilda behov i grund och gymnasieskolan, samt vuxen- och yrkesutbildning på uppdragsbasis. Jag har fokus på pedagogiska kartläggningar och åtgärdsprogram med mycket goda resultat.

En av mina  stora styrkor är att stödja personer som är i läs- eller matematiksvårigheter ofta I kombination med neuropsykiatriska funktionshinder (ADHD, Aspergers Syndrom). Jag har under flera år arbetat med kompensatoriska hjälpmedel,  teknisk support,  utprovning och utbildning för personer i inlärningssvårigheter. Min erfarenhet är att dessa hjälpmedel många gånger kan vara nyckeln till framgång för den enskilde. Jag gör gärna uppdrag I form av stöd och handledning till utbildande personal. Eftersom jag har hög positiv energinivå fungerar jag även som motivationscoach.

Med rätt stöd har ALLA möjligheter att lyckas!

Angbrant Consulting har nu startat ett samarbete med en välrenommerad psykolog och kan därmed även åta oss utredningar som kräver psykologkompetens.